Title
Vaya al Contenido

Grabados hasta 1939

Libros Antiguos
XILOGRAFIES GIRONINAS
D'aquesta obra se n'ha efectuat la següent tirada 1 exemplar
14 exemplars
465 exemplars
10 exemplars de col·laborador. marcats de la A a la J
Editorial J.M. Gironella
Girona 1947 2 volums encuadernats en pergamí
Volum Primer 336 Pagines
Volum Segon 326 pagines
Resum: Estudi general del la imprenta del que fou el gravat a la fusta XVII fins al segle XIX
35 cnt x 26 cnt
1.271€
Regreso al contenido